De oorsprong van de menselijke geest
Willem Frankenhuis
(4 reacties)

Het dilemma van de vrije wil in de forensische psychiatrie
Marleen Nagtegaal
(1 reactie)

Gesitueerde Expertise
Erik Rietveld
(6 reacties)

De wreedheid van kinderen
Merel Schogt
(4 reacties)

Zijn wij anders dan Nazi-beulen?
Daniel Paarlberg
(3 reacties)

Evolutie en cognitieve functies
Michiel van Lambalgen

Op naar een rijkere evolutionaire psychologie
Annemie Ploeger
(11 reacties)

'Darwin hat den Geist vergessen!'
Machiel Keestra

Column: Hebben wij een ziel te verliezen?
Ed P.J. van den Heuvel
(10 reacties)


colofon  issn 1879-8144  12 oktober 2004


                 

BLIND
interdisciplinair online tijdschrift   | BLIND 2
BLIND 2 - De menselijke geest
sluiten

Redactie

Willem Frankenhuis
Judith Molenaar
Matthijs Sala
Daniel Paarlberg
Arno Verweij


Redactieraad

prof. dr. Johan van Benthem
prof. dr. Jose van Dijck
Syb Groeneveld
prof. dr. Michel Haring
prof. dr. Ed van den Heuvel
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof


klik hier voor huidige redactie

2
De menselijke geest

Het tweede nummer van het interdisciplinaire tijdschrift BLIND! is uit. Waar het eerste nummer over interdisciplinariteit ging, behandelt deze editie de menselijke geest. Dit is een thema dat zich bij uitstek leent voor een interdisciplinaire benadering, omdat de menselijke geest binnen vele wetenschappelijke disciplines bestudeerd wordt.

Hoe werkt de menselijke geest? Waarom heeft deze zich evolutionair ontwikkeld? En hoe kunnen gedrag en keuzes van mensen verklaard worden met wat we weten over de menselijke geest? Deze vragen vereisen integratie van kennis uit verschillende disciplines om tot een bevredigend antwoord te komen.

De redactie wenst u veel leesplezier.