26    Gender gezocht

Gender in het brein
Petra Jansen

Borderline, een vrouwenkwaal?
Jill Lobbestael
- 2 reacties

Matt Damon aantrekkelijker door mooie tegenspeelsters?
Rianne van Marlen
- 2 reacties

Nog net geen sletje
Sylvia M. Holla

Slet en nicht
Gert Hekma
- 1 reactie

Interview: Gender en seksualiteit
Paulien de Jong

Sekseverhouding van de spintmijt
Wouter Lugtig
- 1 reactie

Beeldreportage: Lotus, According to the Rules of the Dream
Max Pinckers en Quinten De Bruyn
- 1 reactie

colofon  issn 1879-8144  25 januari 2011

Alle edities   Vakgebieden            
English   Over Blind       Vacatures
Volg ons:               
© 2004–2019 Blind    disclaimer   cookies

 

BLIND
26
 online interdisciplinair tijdschrift  
BLIND 26
alle edities      zoeken + vakgebieden       random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       

Bij veel diersoorten vinden vrouwtjes mannetjes aantrekkelijker als partner wanneer ze die mannetjes met andere vrouwtjes zien paren. Aangezien veel gedrag bij dieren ook bij mensen te zien is, rijst de vraag of vrouwen mannen ook leuker vinden als ze hem met andere vrouwen zien. En of het andersom ook geldt: vinden mannen vrouwen aantrekkelijker als ze omringd worden door andere mannen?

Rianne van Marlen heeft in 2010 haar bachelor biologie gehaald aan de Universiteit Utrecht met als eindproject een onderzoek naar conformisme bij mens en dier, het aanpassen van het individu aan de groep en de normen die daarbinnen heersen. Omdat Rianne altijd wel kan lachen om pubers wil zij biologiedocent worden en doet zijn nu de master Science Education and Communication, ook aan de Universiteit Utrecht. De meeste interesse heeft Rianne voor gedrag van dieren en mensen en dan vooral de verschillen tussen de man en de vrouw zoals het volgende artikel zal laten zien.


Lees het artikel

BLIND 26 - Gender gezocht
sluiten

Hoofdredactie

Arno Verweij
Robin van Wechem


Eindredactie

Else Koning
Arno Verweij


Redactie

Petra Jansen
Paulien de Jong
Else Koning
Karen van Meeteren
Martin Olsthoorn (penningmeester)
Arno Verweij (webmaster)
Anna Vossers
Robin van Wechem


Redactieraad

drs. Kim van den Berg
dr. Wim Ghijsen
drs. Machiel Keestra
dr. Bernard Kruithof
drs. Tamara Metze
dr. Onno Meijer
Lucy Wenting, MA


klik hier voor huidige redactie


sluiten

Matt Damon aantrekkelijker door mooie tegenspeelsters?

              
alle bijdragen van deze auteur
korte inleiding & meer over de auteur
all articles by this author
short intro & about the author
artikel door Rianne van Marlen

Dieren, maar ook mensen, kopiëren wel vaker gedrag van elkaar. Ratten weigeren bijvoorbeeld voedsel te eten dat andere ratten in hun groep ook niet eten. Kraaien kunnen van elkaar afkijken hoe ze werktuigen maken en gebruiken. Guppyvrouwtjes vinden een mannetje aantrekkelijker als ze hem met een ander vrouwtje hebben zien paren (Galef en Laland, 2005). En als het om mode gaat is het duidelijk dat mensen elkaar na-apen.

Het kopiëren van gedrag heeft veel voordelen. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Bovendien kan het gevaarlijk zijn bepaalde zaken zelf uit te vogelen. Resusapen leren bijvoorbeeld van hun groepsgenoten dat ze uit moeten kijken voor slangen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat ze zelf worden gebeten door een slang.

Omdat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen dat ook mensen beïnvloedbaar zijn door anderen bij de keuze van hun partner, onderzochten Yorzinski en Platt (2010) of vrouwen een man aantrekkelijker vinden als hij met een andere vrouw is. De onderzoekers maakten foto's van de hoofden van enkele tientallen mannen en vrouwen. Daarna beoordeelden proefpersonen, zowel mannen als vrouwen, hoe aantrekkelijk ze de personen op de foto's vonden. Met deze gegevens konden de onderzoekers de foto's in drie groepen verdelen: weinig aantrekkelijk, gemiddeld aantrekkelijk en erg aantrekkelijk. De onderzoekers maakten daarna koppels van de foto's. Ze plaatsten mannen met willekeurige vrouwen op de foto. Door de vrouwen op de foto schuin voor de man te plakken, leek het alsof de man en vrouw een stelletje waren. Hierna kregen de proefpersonen de foto's met de koppels te zien en gaven zij alle personen opnieuw een cijfer voor aantrekkelijkheid.

De vrouwen in het team proefpersonen vonden de mannen op de foto's iets aantrekkelijker wanneer ze aan een "gemiddelde" vrouw waren gekoppeld. Het verschil in beoordeling was alleen niet groot. Echter, als de mannen naast een mooie vrouw stonden, vonden de vrouwen de mannen aanzienlijk aantrekkelijker. De mannen die naast een lelijke vrouw stonden vonden de proefpersonen minder aantrekkelijk en degenen die naast een gemiddeld aantrekkelijke vrouw stonden bleven even aantrekkelijk in hun ogen. Vrouwen beoordelen dus de aantrekkelijkheid van de vrouwelijke partners van mannen en wegen dit mee bij de beoordeling van de aantrekkelijkheid van de mannen zelf.

Uit vergelijkbaar onderzoek van Waynfort (2007) blijkt zelfs dat het effect van mooie vrouwen nog beter werkt bij lelijke mannen. Dus een lelijke man stijgt met meer punten in aantrekkelijkheid naast een mooie vrouw, dan een man die al als gemiddeld of erg aantrekkelijk werd beschouwd.

Het afkijken van partnerkeuze heeft vooral voor vrouwen een groot voordeel. Voor vrouwen is het heel belangrijk om een goede partner te vinden, omdat het krijgen van kinderen voor vrouwen veel kostbaarder is dan voor mannen. Voor het krijgen van één kind hoeven mannen enkel eenmalig zaad te leveren; vrouwen moeten een hele zwangerschap van negen maanden en een bevalling doormaken. Een goede partner moet vooral goede genen hebben en een goede vader zijn. Het uiterlijk van een man geeft een beetje informatie over de kwaliteit van de genen. Lastiger te zien is of die man een goede vader zal zijn. Een (ex-)vriendin kent hem beter en kan dit waarschijnlijk beter inschatten. Zij weet bijvoorbeeld of hij trouw is en of hij een baan heeft. Omdat het zo moeilijk is voor een vrouw om te bepalen of een man een goede partner is, is het in haar voordel om het oordeel van anderen mee te wegen. Vervolgens moet ze nog wel de concurrentie van de andere vrouw overwinnen.

Yorzinski en Platt (2010) denken dat het kopiëren van partnerkeuze wordt veroorzaakt door een bepaald psychisch proces: evaluatieve conditionering. Bij evaluatieve conditionering wordt de waarde van een prikkel aangepast aan de waarde van een bijkomende, tweede prikkel. Een voorbeeld van een prikkel die voor veel mensen waarschijnlijk een negatieve waarde heeft is de wc schoonmaken. Als iemand elke keer als hij de wc schoonmaakt wordt beloond (positieve, tweede prikkel), dan verdwijnt die negatieve associatie waarschijnlijk. In het onderzoek is de mogelijke partner op de foto de eerste prikkel. De tweede prikkel is de persoon ernaast op de foto. Of de eerste en tweede prikkel positief of negatief zijn, hangt ervan af of de persoon in kwestie wel of niet aantrekkelijk is. Op die manier kan de mogelijke partner op de foto aantrekkelijker of juist minder aantrekkelijk worden gevonden, afhankelijk van de persoon waar hij naast staat.

De mannen onder de proefpersonen lieten zich minder beïnvloeden door de aanwezigheid van een partner op de foto. Vrouwen met een onaantrekkelijke partner vonden zij niet minder aantrekkelijk. Vrouwen met een gemiddeld aantrekkelijke man op de foto vonden ze ongeveer even aantrekkelijk als daarvoor. Alleen vrouwen naast een erg aantrekkelijke partner vonden zij aantrekkelijker dan zonder partner.

Dus ook bij mensen kopiëren vrouwen partnerkeuze, maar dit gebeurt wel selectief. Mannen worden alleen aantrekkelijker gevonden in het bijzijn van mooie vrouwen. En vooral lelijke mannen hebben hier baat bij. Dus is Matt Damon echt zo aantrekkelijk? Of lijkt dat alleen maar zo, omdat hij altijd naast zijn prachtige vrouw of een mooie tegenspeelster staat?

Lees nóg een artikel over

biologie

psychologie


of lees verder in

of deel

                   

Noten en/of literatuur

Galef, B.G. en K.N. Laland, 'Social learning in animals: empirical studies and theoretical models', in: BioScience, 55, 2005, p. 489-499.

Waynforth, D., 'Mate choice copying in humans', in: Human Nature, 18, 2007, p. 264-271.

Yorzinski, J.L. en M.L. Platt, 'Same-sex gaze attraction influences mate-choice copying in humans', in: PLoS ONE, 5, 2010.

Reactie van Petra

Geplaatst op 4 februari 2011 om 15:53:39

opeens klinkt het niet zo vreemd, `de andere vrouw` zijn.


Reactie van Diliram

Geplaatst op 5 maart 2012 om 22:27:06

Zijn opmerking tendijs een radio-interview dat de VS door het steunen van dictaturen in het Midden Oosten in zekere zin 9/11 over zichzelf heeft afgeroepen is ronduit weerzinwekkend Waarom is die opmerking precies ronduit weerzinwekkend? Niet de minsten hebben al gealludeerd op oorzakelijke (kruis)verbanden tussen de Midden-Oostenpolitiek van de VS en de opkomst van het moslimextremisme dat uiteindelijk culmineerde in de aanslagen van 11/9 (zoals ik het toch maar blijf noemen). De man heeft mogelijk met wat minder meel in de mond gesproken dan wij in parlementaire zin prettig vinden, maar daarmee laat hij misschien vooral zien dat hij de mores van deze tijd goed verstaat. Als hij nu eigen schuld, dikke bult had gezegd, was uw kwalificatie misschien enigszins terecht geweest. Maar dit? Of is weerzinwekkend de kwalificatie die we gaan hanteren voor meningen die louter niet met de onze stroken? Dat lijkt me dan wel een geval van ernstige begrippeninflatie. Dat moeten we niet willen.Uw kwalificatie is des te onbegrijpelijker daar u er door ze te bezigen zich in zekere zin schuldig maakt aan hetgeen u zelf in het vervolg van uw betoog onwenselijk noemt: u zet de man neer als aanzienlijk extremer dan hij in feite is en legitimeert daarmee voor een deel de ongefundeerde tegenstand die hij ondervindt.Tot slot, en in het algemeen: met grondrechten sjoemel je niet. Eenieder heeft het recht zijn godsdienst in vrijheid te belijden. Die vrijheid houdt niet op wanneer blijkt dat een zeer kleine minderheid die godsdienst hanteert als basis voor misdadig handelen. Dan moet dat laatste worden veroordeeld, en niet het belijden van de godsdienst.


Reageren
De redactie behoudt zich het recht voor om reacties in te korten of te verwijderen indien daar reden toe is.


           


Lees nóg een artikel over

biologie

psychologieAlle edities   Vakgebieden  
             
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe edities en activiteiten van Blind? Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief:Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor toezending van de e-mail met de links naar de nieuwe editie. Het adres staat opgeslagen bij MailChimp. MailChimp hanteert een eigen privacybeleid waarmee u instemt als u zich abonneert op onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief toont een link waarmee toezending kan worden gestopt. Om uw adres eventueel nog te laten verwijderen uit het opzeggingenbestand stuurt u een e-mail aan redactie@ziedaar.nl.