45    Geheugen

De plasticiteit van ons geheugen
Frank van Vree

Herinneringen aan angst
Loes Knevel

Memory engrams – physical substrates of memory in the brain
Esther Visser

Het geheugen in je spieren: onthouden spieren dat je gesport hebt?
Willem Hoogaars en Richard Jaspers

Publieksgeschiedenis als herinneringscultuur
Alexandra Bemelmans

Column: Oma
Annike Bekius

colofon  issn 1879-8144  5 januari 2017

English   Over Blind       Vacatures
Volg ons:               
© 2004–2017 Blind    disclaimer   cookies

 

BLIND
 online interdisciplinair tijdschrift
Geheugen
alle edities      zoeken + vakgebieden       random editie       vorige editie       volgende editie       
naar boven       
BLIND 45 - Geheugen
sluiten

Hoofdredactie

Annefleur Langedijk


Redactie

Annefleur Langedijk, hoofdredacteur
Annike Bekius
Elise Langedijk
Esmee Schouten
Esther Visser
Hedwig Ens (eindredactie)
Will van Houten (eindredactie)

Beeld:
Thomas Briggs


Redactieraad

dr. M. Dekker
dr. M. Keestra
drs. S. Sitalsing
prof. dr. F. van Vree
drs. L. Wenting


klik hier voor huidige redactie


sluiten

Huidige redactie

Terug    ·   Over de site    ·   In English    ·   VacaturesContact: redactie@ziedaar.nl.
Klik hier voor vacatures

Redactie

Annefleur Langedijk, hoofdredacteur
Annike Bekius, algemeen redactielid; penningmeester
Hedwig Ens, eindredacteur
Will van Houten, eindredacteur
Elise Langedijk, algemeen redactielid
Esmee Schouten, algemeen redactielid
Merel Spaander, algemeen redactielid
Boudewijn van den Berg, webmaster

Redactieraad

dhr. dr. M. (Martijn) Dekker - Docent bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Academic Director bij de Graduate School of Social Sciences

dhr. dr. M. (Machiel) Keestra - Assistent professor bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en docent

mw. drs. S. (Sheila) Sitalsing - Journalist en nieuwscolumnist bij de Volkskrant

dhr. prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree - Directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies KNAW. Tevens hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Universiteit van Amsterdam.

mw. drs. L.U. (Lucy) Wenting - Directeur van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (Universiteit van Amsterdam)

Annefleur Langedijk volgt na haar bachelor Biomedische Wetenschappen nu de master Health Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar specialisatie is Infectious Diseases and Public Health. Hiernaast doet Annefleur onderzoek op het Tropencentrum. Annefleur heeft van jongs af aan al de ambitie om iets met journalistiek te doen en ziet binnen Blind het perfecte huwelijk tussen haar wetenschappelijke achtergrond en passie voor schrijven. Het leuke aan interdisciplinariteit vindt ze dat je tot de meest interessante ideeën komt als je gedachten uit meerdere disciplines met elkaar verbindt. Annefleur is de hoofdredacteur van Blind. In deze functie combineert ze haar organisatorische eigenschappen met veel plezier met creativiteit en vooruitstrevendheid.

Annike Bekius is afgestudeerd op de interdisciplinaire onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Hierbij heeft zij zich gefocust op de vraag hoe het brein informatie verwerkt om complexe cognitieve processen mogelijk te maken. Zij is net gestart met een PhD bij het MOVE researchinstituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De komende jaren zal zij zich bezighouden met onderzoek naar de interactie tussen het brein en de spieren bij de ontwikkeling van lopen bij kinderen met cerebrale parese, een bewegingsstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging rondom de geboorte. Als redactielid van Blind hoopt ze haar interesse voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek over te brengen op een breder publiek. Ook beheert ze de kasstromen als punctuele Penningmeester.

Elise Langedijk zit in haar derde jaar van de opleiding Geneeskunde, waar haar interesse vooral bij de chirurgie ligt. Binnen dit vakgebied doet zij dan ook onderzoek en organiseert zij extracurriculaire masterclasses en workshops voor bachelor geneeskundestudenten die net als zij grote interesse hebben in de chirurgie. Omdat de behandeling van patiënten valt of staat met de interactie tussen de verschillende disciplines, heeft Elise veel aandacht voor interdisciplinariteit. Bovendien is ze van mening dat wetenschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat wetenschap noodzakelijk én vooral ook leuk is. Als algemeen redactielid gaat Elise met veel plezier de horizon van de lezers van Blind verbreden.

Hedwig Ens heeft, gebruikmakend van de mogelijkheden die ze opzocht in binnen- en buitenland, met veel plezier haar studie Biologie afgerond, met een speciale interesse in parasitaire wespen en populatiedynamica. Een tijdlang bewandelde ze in Zürich het pad der promotiestudenten, om tot de conclusie te komen dat ze een voorkeur heeft voor een andere weg: de wetenschap toegankelijk maken. Vandaar dat ze nu werkt in Lausanne bij een wetenschappelijke open access-uitgever, en in haar vrije tijd via de wetenschapsjournalistiek en diverse creatieve projecten de magische wereld der wetenschap ontsluiert. Bij Blind gaat ze dat doen voor de geïnteresseerde niet-Nederlandstalige schrijvers en lezers.

Will van Houten is freelance corrector, ze zorgt voor lekker leesbare en foutloze teksten in Blind. Ze is nieuwsgierig naar alle hoeken van de wetenschap, vooral waar die elkaar raken.


Esmee Schouten is derdejaars student aan de Vrije Universiteit en doet haar Bachelor in Geschiedenis. Ze heeft gekozen voor de richting Global History, de economische en sociale geschiedenis van 1800 tot heden, met een specialisatie in Empires, Nations and people across borders, specifiek gericht op internationale betrekkingen tussen landen. Hiervoor heeft ze haar propedeuse in HBO Rechten gehaald, en ze gaat de minor Development Studies doen, een antropologische minor. Haar interesse ligt dus bij meerdere disciplines en die wil ze graag ook inzetten voor Blind.

Merel Spaander is tweedejaars student Brain & Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in Behavioral Neuroscience. Ze doet ook een voorbereidend jaar voor haar master Gezondheidsrecht. Met een combinatie van beide masters en een bachelor Psychologie wil ze vanuit een interdisciplinair perspectief meer inzicht krijgen in verschillende psychologische stoornissen, en de juridische richtlijnen die ten grondslag liggen aan het medisch handelen in deze situaties. Als redactielid van Blind gaat ze interdisciplinariteit binnen de wetenschap toegankelijker maken en wil ze zo ook haar eigen kennis van verschillende disciplines verbreden!

Boudewijn van den Berg heeft Algemene Taalwetenschap gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een groot deel van zijn werkende leven besteed aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, in casu Meertens Instituut en het interdisciplinaire Netherlands Institute for Advanced Studies. Boudewijn is voor dit moment de webmaster van Blind en heeft op basis van de bestaande structuur de site en het uiterlijk licht aangepast.

Ideeën of suggesties voor een artikel of thema voor een toekomstig nummer van Blind zijn altijd welkom.

Neem hiervoor contact op met de redactie: redactie@ziedaar.nl.

Klik hier voor vacatures

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe edities en activiteiten van Blind? Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief: